Výrobcovia elektriny

Naša spoločnosť už dlhé roky vykupuje elektrinu, vyrobenú z obnoviteľných zdrojov. Ide najmä o fotovoltické elektrárne, malé vodné elektrárne, kogeneračné jednotky a veterné elektrárne. V súvislosti so zmenou legislatívy (Zákon č.309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby; Zákon č.251/2012 Z.z.o energetike) je možné predávať prebytky elektriny, vyrobenej v lokálnych zdrojoch. Taktiež domácnosti majú možnosť predaja prebytkov elektriny, vyrobenej v tzv. malých zdrojoch.

Pre výkup v roku 2024 sú ceny uvedené v cenníku nižšie:

Výhody spolupráce s nami:

  • Individuálny prístup, produkty šité na Vašu mieru
  • Bezplatné poradenstvo
  • 100% realizácia prechodu do našej bilančnej skupiny na základe plnej moci
  • Samozrejmosťou je prevzatie zodpovednosti za odchýlku

Ponúkame 2 možnosti výkupu Vašej elektriny:

  • s pevnou výkupnou cenou, ktorá bude platná počas celého zmluvného obdobia nezávisle na vývoji cien elektriny na trhu
  • s pohyblivou cenou, ktorá bude odvodená od aktuálnych cien na dennom trhu, , prehľad cien môžete nájsť na tomto odkaze
  • pri zdrojoch nad 100kW možnosť individuálneho produktu „šitého na mieru"

V prípade záujmu vyplňte KONTAKTNÝ FORMULÁR

LOKÁLNY ZDROJ (LZ)


Lokálny zdroj si môže vybudovať právnická ale aj fyzická osoba. Jeho veľkosť je obmedzená hodnotou maximálnej rezervovanej kapacity (MRK) a môže byť vybudovaný len na existujúcom odbernom mieste. Úpravou legislatívy, platnou od 1.4.2022 je možný režim maximalizovanej výroby až do výšky MRK a predajom veľkej časti vyrobenej elektriny Výkupcovi.

Limity pre LZ sú:

  • Min 10 kW – do tejto hranice ide o malý zdroj
  • 100 kW – do tejto hranice možno realizovať bez pripojenia na IS príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy (PDS)
  • 5 000 kW – nad túto hranicu je potrebné povolenie MH SR na výstavbu

MALÝ ZDROJ

Je to zdroj do 10kW, má zjednodušený postup realizácie, vhodný najmä pre domácnosti.

Bližšie informácie pre výrobcov elektriny nájdete na tomto odkaze.

Produkt bol vložený do košíku
Pokračovať v nákupe Objednať