info-mz

INFORMÁCIE PRE VÝROBCOV ELEKTRINY Z MALÝCH ZDROJOV

  • Fakturácia prebytkov výroby – vzhľadom k tomu, že fakturácia prebytkov je viazaná na hodinové ceny spotového trhu, podklady k fakturácii resp faktúry Vám pripravíme vo Vašom mene my.
  • Periodicita fakturácie – vzhľadom k malým objemom dodávok bude fakturácia prebiehať 2x do roka, tzn k 30.6.2023 a k 31.12.2023
  • Upozorňujeme na povinnosť splnenia oznamovacej povinnosti voči ÚRSO, formulár oznámenia si môžete stiahnuť na tomto odkaze.
  • Takisto upozorňujeme, že príjmy fyzickej osoby prevádzkujúcej fotovoltaickú elektráreň podľa z. č. 251/2012 Z.z. z predaja elektriny sa považujú za zdaniteľné príjmy FO z podnikania vykonávaného podľa osobitných predpisov a sú vymedzené v 6 ods.1 písm. c) zákona o dani z príjmov. V súvislosti s dosahovaním týchto príjmov vzniká fyzickej osobe aj povinnosť požiadať správcu dane o registráciu do 30 dní od začatia vykonávania tejto činnosti (správca dane ho zaregistruje a vydá mu rozhodnutie o pridelení DIČ- daňové identifikačné číslo).
  • Zdaňovanie príjmov z predaja elektriny a povinnosť registrácie na daňovom úrade si môžete overiť prostredníctvom finančnej správy na tomto linku: https://www.financnasprava.sk/sk/kontakt
Produkt bol vložený do košíku
Pokračovať v nákupe Objednať