V-Elektra Slovakia

Už 18 rokov na Slovenskom trhu

Dodávateľ elektriny a plynu

OZNAM

V zmysle Všeobecných obchodných podmienok spoločnosti V-Elektra Slovakia, a.s. pre združenú dodávku elektriny alebo plynu (mimo domácnosti a malé podniky) informujeme svojich odberateľov (zmluvných partnerov s uzatvorenou zmluvou o združenej dodávke elektriny alebo plynu) o úprave cenníka. Cenník nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2023 a jeho znenie je uvedené na webovom sídle spoločnosti v časti "Firmy a organizácie" a "Verejný sektor". Cenník je platný pre všetkých zákazníkov, ktorí sú v automatickej prolongácii a nemajú podpísaný individuálny dodatok pre rok 2023. Vzhľadom k aktuálnej situácii je cenník pre rok 2023 odvodený od denného (spotového) trhu.

Prečo
V-Elektra Slovakia?

Nakúpite elektrinu/plyn od dlhoročného priameho účastníka veľkoobchodného trhu, bez priekupníkov, vychádzajúc z aktuálnych cien. Naše veľkoobchodné ceny pre Slovensko a Českú republiku preberá Reuters či ICIS Heren.

Proces zmeny vybavíme za Vás, nestojí Vás ani čas, ani peniaze.

Ušetríte náklady na elektrinu/plyn, optimalizujeme pre Vás nákup elektriny/plynu v rámci celej strednej Európy.

Vašu spotrebu si môžete priebežne kontrolovať na našom portále (priebehové merania).

Získate individuálny prístup, poradíme Vám ako optimalizovať náklady.

Vývoj ceny bázovej elektriny

Zdroj PXE (stredoeurópska energetická burza)

Vývoj cien plynu

Zdroj PXE (stredoeurópska energetická burza)

ČEKIA Stability Rating© AAA Excelentný.

Spoľahlivý partner

Bonitný podnik

Povolenie na podnikanie v elektroenergetike

Povolenie na podnikanie v plynárenstve