Dodávateľ elektriny a plynu

OZNAM

V zmysle Všeobecných obchodných  podmienok  spoločnosti V-Elektra Slovakia, a.s. pre združenú dodávku elektriny alebo plynu  (mimo domácnosti a malé podniky) informujeme svojich odberateľov zmluvných partnerov s uzatvorenou zmluvou o združenej dodávke elektriny alebo plynu o  úprave cenníka. Cenník nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2021 a jeho znenie je uvedené na webovom sídle spoločnosti v časti "Firmy a organizácie" a "Verejný sektor". Cenník je platný pre všetkých zákazníkov, ktorí sú v automatickej prolongácii a nemajú podpísaný individuálny dodatok pre rok 2021.

Spoločnosť V-Elektra Slovakia bola založená v roku 2004 ako dcérska spoločnosť nemeckého koncernu OstElektra GmbH. Od začiatku svojej činnosti patríme k aktívnym hráčom na trhu s elektrickou energiou a medzi prvými sme začali s dodávkami elektriny pre koncových odberateľov. Od 3.6.2015 spoločnosť V-Elektra Slovakia, s.r.o. zmenila právnu formu na V-Elektra Slovakia, a.s.

> Oznámenie o zmene právnej formy spoločnosti

> viac o našej spoločnosti

Už 17 rokov na Slovenskom trhu


Prečo V-Elektra Slovakia?

  1. Nakúpite elektrinu/plyn od dlhoročného priameho účastníka veľkoobchodného trhu, bez priekupníkov, vychádzajúc z aktuálnych cien. Naše veľkoobchodné ceny pre Slovensko a Českú republiku preberá Reuters či ICIS Heren.
  2. Ušetríte náklady na elektrinu/plyn, optimalizujeme pre Vás nákup elektriny/plynu v rámci celej strednej Európy.
  3. Získate individuálny prístup, poradíme Vám ako optimalizovať náklady.
  4. Proces zmeny vybavíme za Vás, nestojí Vás ani čas, ani peniaze.
  5. Vašu spotrebu si môžete priebežne kontrolovať na našom portále (priebehové merania).

Vývoj ceny bázovej elektriny

Zdroj PXE (stredoeurópska energetická burza)

viac...

Vývoj cien plynu

Zdroj PXE (stredoeurópska energetická burza)

viac...