V-Elektra Slovakia, a.s. Dodávateľ elektriny a plynu

Mnohé mestá, obce či samosprávne kraje už zistili, že zmena dodávateľa nie je komplikovaný proces a je možné ušetriť niekedy aj výrazné financie na nákupe elektriny a plynu. Naša spoločnosť Vám v tejto snahe rada vyjde v ústrety, a to nielen samotnou cenou komodity, ale i bezplatným poradenstvom.

Máme dlhoročné skúsenosti s dodávkami pre mestá, obce i samosprávne kraje, ktoré majú väčšinou veľký počet malých odberných miest. Ponuky preto vytvárame so zohľadnením synergického efektu, ktorý vytvára výrazné možnosti ušetriť peniaze z rozpočtu. Všeobecne platí že čím viac odberných miest, tým lepšia môže byť cena, má preto význam združovať sa viacerým obciam, príp. iným rozpočtovým organizáciám a nakupovať jednotne.

Ak chcete vypracovať ponuku na elektrinu, vyplňte prosím tento formulár (Údaje pre vyplnenie nájdete vo Vašej faktúre za elektrinu), prípadne nás priamo kontaktujte na e-mail.
Cena silovej elektriny pre rok 2024 je uvedená v cenníku. Pre veľkoodberateľov stanovujeme cenu individuálne.

Cenník elektriny 2024

 • Cenník plynu 2024

  Cena plynu pre maloodber pre rok 2024 je uvedená v cenníku. Pre strednoodber a veľkoodber stanovujeme cenu individuálne. V prípade záujmu o vypracovanie cenovej ponuky nás kontaktujte na e-mail.

  Cenník plynu 2024

 • Referenčný list

  Celý proces zmeny Vás nestojí ani čas, ani peniaze, na základe splnomocnenia vybavíme všetko za Vás, ide len o to rozhodnúť sa a následne už len platiť menej. Okrem nižšej ceny elektriny resp. plynu Vám naša spoločnosť poskytuje aj bezplatné poradenstvo na optimalizáciu tarifov, veľkosti ističov apod, na základe ktorého môžete usporiť ešte viac.

  Referenčný list

 • Sekcia - Dokumenty

  Cenníky a obchodné podmienky pre odberateľov elektriny a plynu:

  Sekcia - Dokumenty

Legislatíva


Legislatívne prostredie v Slovenskej republike je upravené dvomi základnými zákonmi:

 • Zákonom č. 107/2007 Z.z. z 7.2.2007, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a
 • Zákonom 656/2004 o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon 112/2008) – upravuje podmienky na podnikanie v energetike, prístup na trh, práva a povinnosti účastníkov trhu v energetike, výkon štátnej správy v energetike, výkon štátneho dozoru nad podnikaním v energetike
 • Zákon č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

Na tieto základné zákony nadväzuje

 • Nariadenie vlády 317/2007, ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou – podmienky prístupu a pripojenia účastníka k sústave, cezhraničného obchodu, distribúcie elektriny, dodávky elektriny, podporných služieb, prevzatia zodpovednosti za odchýlku.
 • Prevádzkový predpis prevádzkovateľa prenosovej sústavy (SEPS a.s.)
 • Prevádzkové predpisy prevádzkovateľov distribučných sústav (ZSE-Distribúcia a.s., Stredoslovenská energetika-Distribúcia a.s., VSD a.s.)
Produkt bol vložený do košíku
Pokračovať v nákupe Objednať