Spoločnosť V-Elektra Slovakia, a.s.

bola založená v roku 2004 ako dcérska spoločnosť nemeckého koncernu OstElektra GmbH.
Od začiatku svojej činnosti patríme k aktívnym hráčom na trhu s elektrickou energiou, optimalizujeme cezhraničné toky elektrickej energie s krajinami strednej Európy – najmä Česká republika, Nemecko, Maďarsko, Poľsko.
Spoločnosť si vytvorila stabilnú pozíciu na trhoch V4, čo nám umožnilo od roku 2006 rozšíriť svoju pôsobnosť aj o dodávky elektriny koncovým odberateľom v Českej a Slovenskej republike.
V tomto období sa na Slovensku iba začali objavovať alternatívni dodávatelia elektriny.
V roku 2012 sme pridali aj dodávky plynu pre koncových odberateľov.
Stabilná pozícia v cezhraničných obchodoch, vlastné portfólio v každej z krajín V4 a skúsenosti s dodávkami koncovým odberateľom zabezpečujú vysokú flexibilitu v prístupe k oprávneným odberateľom s možnosťou individuálnych riešení, samozrejmosťou je bezplatné energetické poradenstvo pre našich klientov.

V-Elektra Slovakia, a.s.

Etablovanosť na veľkoobchodnom trhu dokladá i fakt, že forwardové ceny pre Českú republiku, Slovensko, Poľsko i Maďarsko na dennej bázi od našej spoločnosti preberajú také spoločnosti ako Reuters a ICIS Heren.

V roku 2015 sa naša spoločnosť pretransformovala na akciovú spoločnosť. S touto zmenou prichádza i vyššia aktivizácia spoločnosti v sektore dodávok koncovým zákazníkom v Čechách i na Slovensku, ale aj výkupov elektriny z rôznych obnoviteľných zdrojov. V oblasti nákupu elektriny mimo doposiaľ využívaných optimalizačných nástrojov spoločnosť zaviedla i využívanie štruktúrovaných a technicky zdokonalených produktov.

Vývoj v energetike od roku 2021 v plnej miere ukázal na nevyhnutnosť optimalizácie nákladov na energie u koncových odberateľov, budovanie vlastných lokálnych zdrojov elektriny, bateriových úložísk a ďalších riešení. Aj v tejto oblasti naša spoločnosť hľadá optimálne riešenia pre našich odberateľov.

Spoločnosť V-Elektra Slovakia, a.s.

Dodávky elektriny koncovým zákazníkom, ďalšie zdokonaľovanie na poli obnoviteľných zdrojov, aktívne obchodovanie na veľkoobchodnom trhu s využitím cezhraničných možností optimalizácie, skúsenosti s obchodovaním štruktúrovaných produktov a v neposlednom rade prepracovaný systém risk-managementu – to sú základné stavebné kamene pre ďalšie budovanie serióznej, dlhodobo úspešne fungujúcej spoločnosti.

Za ekonomické výsledky roku 2013 bola V-Elektra Slovakia vyhodnotená Národným informačným strediskom Slovenskej republiky, a.s. ako BONITNÝ PODNIK. Spoločnosti bola udelená PEČAŤ BONITY, ktorú získalo z 224.000 hodnotených komerčných subjektov slovenskej ekonomiky len 1,2% podnikov. Toto ocenenie získava naša spoločnosť priebežne v každom roku.

Za rok 2014 bola V-Elektra Slovakia vyhodnotená Národným informačným strediskom Slovenskej republiky, a.s. ako SPOĽAHLIVÝ PARTNER VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ. Spoločnosti bola udelená PEČAŤ SPOĽAHLIVOSTI, ktorú získalo zo 14 724 dodávateľov verejných obstarávaní 9,8% vysoko hodnotených podnikov a túto pečať si udržiava doposiaľ.

V-Elektra Slovakia dodržiava štandardy kvality za dodávku elektriny i plynu a s ním súvisiace poskytované služby v súlade so zákonom.

sídlo V-Elektra, a.s.

Produkt bol vložený do košíku
Pokračovať v nákupe Objednať