Kontakty


Predseda predstavenstva

Ing. Igor Zumrik
+421 434 260 112

Podpredseda predstavenstva

Ing. Ladislav Bekéni
+421 434 260 112

Dozorná rada

Ing. Juraj Ondrejka
+421 434 260 118
+421 905 882 795
Ing. Tomáš Sýkora
Ing. Jana Bekéniová

Sídlo spoločnosti

V-Elektra Slovakia, a.s.
Moyzesova 17
036 01 Martin
Slovenská Republika

Tel: +421 434 260 112
Fax: +421 434 260 117
E-mail: v-elektra@v-elektra.com

IČO: 36421693
IČ DPH: SK2021864900
EIC: 11XV-ELEKTRA-SK3

Call Centrum

+421 43 4260 112

Administratíva

Miroslava JunaskováFinancie a platby
+421 434 260 116
Renáta KubisováAdministratíva
+421 434 260 112
Bc. Marta FrolováAdministratíva
+421 434 260 124

Koncoví zákazníci

Ing. Juraj OndrejkaObchodník - elektrina
+421 434 260 118
+421 905 882 795
Mgr. Benita KunčárováObchodník - plyn
+421 434 260 119
+421 907 896 500

Veľkoobchod

Ing. Juraj OndrejkaObchodník
+421 434 260 118
+421 905 882 795
Monika OsadskáObchodník
+421 434 260 114
+421 918 810 998

Regionálni zástupcovia

Mgr. Benita KunčárováStredné a západ. Slovensko
+421 907 896 500
Mgr. Vlastimil BalijaVýchodné Slovensko
+421 907 468 848

Staňte sa našim regionálnym zástupcom.