Vážený zákazník,

Možno ste zachytili informáciu, podľa ktorej ÚRSO na základe odporúčania vlády prisľúbilo, že prehodnotí výšku distribučných poplatkov pre rok 2017 pre územie obsluhované spoločnosťou SSE-Distribúcia, keďže v aktuálne schválenom rozhodnutí prišlo k rapídnemu nárastu fixných poplatkov (platba za istič) a tým u väčšiny zákazníkov k značnému zvýšeniu celkových nákladov na elektrinu.

Naša spoločnosť ako dodávateľ elektriny je povinná dodržiavať aktuálne schválené cenníky. V predchádzajúcich dňoch sme Vám zaslali zálohové kalendáre, ktoré vychádzajú z aktuálne platných cien za distribúciu. Tieto zálohy je potrebné priebežne uhrádzať. Ak príde k avizovanému zníženiu cien za distribúciu, naša spoločnosť Vám zašle aktualizovaný zálohový kalendár, pôvodný bude stornovaný a dovtedy uhradené zálohy budú započítané proti najbližšej zúčtovacej faktúre.

Za vzniknutú situáciu sa ospravedlňujeme, aj keď nevznikla našim pochybením.

S pozdravom,

Ing. Igor Zumrik, predseda predstavenstva

Dodávateľ elektriny a plynu

Spoločnosť V-Elektra Slovakia bola založená v roku 2004 ako dcérska spoločnosť nemeckého koncernu OstElektra GmbH. Od začiatku svojej činnosti patríme k aktívnym hráčom na trhu s elektrickou energiou a medzi prvými sme začali s dodávkami elektriny pre koncových odberateľov. Od 3.6.2015 spoločnosť V-Elektra Slovakia, s.r.o. zmenila právnu formu na V-Elektra Slovakia, a.s.

> Oznámenie o zmene právnej formy spoločnosti

> viac o našej spoločnosti

Už 14 rokov na Slovenskom trhu


Prečo V-Elektra Slovakia?

  1. Nakúpite elektrinu/plyn od dlhoročného priameho účastníka veľkoobchodného trhu, bez priekupníkov, vychádzajúc z aktuálnych cien. Naše veľkoobchodné ceny pre Slovensko a Českú republiku preberá Reuters či ICIS Heren.
  2. Ušetríte náklady na elektrinu/plyn, optimalizujeme pre Vás nákup elektriny/plynu v rámci celej strednej Európy.
  3. Získate individuálny prístup, poradíme Vám ako optimalizovať náklady.
  4. Proces zmeny vybavíme za Vás, nestojí Vás ani čas, ani peniaze.
  5. Vašu spotrebu si môžete priebežne kontrolovať na našom portále (priebehové merania).

Vývoj ceny bázovej elektriny

Zdroj PXE (stredoeurópska energetická burza)

viac...

Vývoj cien plynu

Zdroj EEX (European Energy Exchange)

viac...